Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A lejohet të falesh në një xhami që nuk është drejt kibles ?