Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Bibla, fjalë e Zotit apo e njeriut ? ( pjesa e 31 ) A ishte Loti një njeri i drejtë ?