Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A është obligim thënja e duasë pas çdo hatme? A mund të lutemi për diq tjetër? – 122.8