Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Kur jemi në namaz farz kur përmendet në Kuran Xheneti dhe Xhehenemi a mundemi me bë dua?