Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Gjat gjendjes së papastërtisë pas mardhënjeve intime, kur jemi Xhunub a lejohet të hajm buk ?