Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Perfaqësuesi i Kosovës në garat botërore të Kur’anit në Dubai 2014 – Burhan Ismaili