Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A lejohet të falet burri me një saf me gruan kur janë në Qabe?