Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Të parët që hyjnë në xhennet dhe xhehenem – Hoxhë Bekir Halimi