Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Të privuarit nga shikimi i Allahut në ditën e gjykimit – Hoxhë Sadullah Bajrami