Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Një gruaje e cila nuk është e mbuluar a mund ti dhurosh rroba te shkurtëra…?