Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Ta njohim të Dërguarin | 27. Rrugëtimi për Taif – sprovat dhe urtësitë