Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

24.En-Nur 23-26 – Ndëshkimi i atyre që shpifin ndaj grave të devotshme, në dynja dhe në ahiret