Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A është haram të blesh një gjë e cila nëse paguhet me këste ka… – 130.5