Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A është bidat nëse bëjmë dua pas namazit farz?. – Imam Ahmed Kalaja.