Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

14. Falu se Namazi të mbron nga shejtani dhe kurthet e tija – Hoxhë Bekir Halimi – Teravia