Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Ahmed Kalaja – A është problem nëse një hoxhë 40 vjet lexon vetëm 11 ajetet e para të sures..