Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Sadullah Bajrami-A është obligim për fëmijën 9 muajsh të jepet zekatul fitri?