Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Nëna duke u lutur që ti shërohet djali, dhe të kthehet për të rënë SHEHID!