Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Elvis Naci ~ Ja si e vërtetoj dijetari krishter Muhamedin a s si profet të Zotit në moshën 12vjeqare