Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

I Dërguari me shokët e tij | 06. Çdo kush ka një vlerë dhe për këtë meriton respekt