Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A lejohet që gjat agjërimit të përdorim misvakun?