Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A duhet të falet namazi i vitrit menjhërë pas jacisë apo duhet të lihet për më vonë?