Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Takim me një nxënës të hifzit që është i sëmurë nga sindroma e Downit!