Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

10. Si të sillesh me Allahun, kur të hysh në shtëpinë e Tij?