Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Sprova më e vështirë, vdekja e të birit – Shejh Nebijl El-Avedij