Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Që ta japësh vetë zekatin kjo është më parësorja Shejh Uthman el Khamis