Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Të shëmbëllyerit e dynjasë me plakën e zbukuruar – Hoxhë Irfan Jahiu