Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A lejohet të mblidhen njerëzit e të bëjn dua së bashku sic bëhet në një xhami turke ?