Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A është i njejtë shpërblimi nëse lexohet Kurani nga telefoni?