Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Elvis Naci ~ 2 fjalë të lehta n’gjuhë, shumë të rënda n’peshore nditë t’gjykimit