Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Ata persona që bëjnë beje në Allah vetëm për ti bërë ndonjë shërbim?