Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Iftari & Tribunë – Iftari i organizuar nga Sh.Q.”Thirrja Islame” Dega Kumanovë