Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Nëse detyrohemi të zgjedhim mes vdekjes dhe mosbesimit me gojë por jo me… – 110.14