Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Këshillo në kohë të përshtatshme – Hoxhë Sadullah Bajrami