Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A është e vërtetë se Seid Kutubi rahimehullah nuk ka folë asnjëherë kundër turbeve?