Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A lejohet njëkosisht të vrapoj dhe të ndëgjoj Kuran?