Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Gjykimi për akikën dhe kur është koha e saj Imam Ibën Bazi