Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Mevludi në Kohën e Komunizmit në trojet Shqiptare – Dr. Zekerija Bajrami & Dr. Shefqet Krasniqi