Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Ne si kërkues të dijes mësojm shum ajete por edhe i harrojmë?