Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Te krishterët PAPA pyetet çka është e lejuar e çka e ndaluar, kurse te ne?