Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

15 – Mësoi kuptimet e Kuranit dhe përsërit çdo ditë nga ajo që ke mësuar – Fehd el Kenderi