Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

29. Lukmani dhe i biri tij – modestia dhe komunikimi i drejtë, pjesë e edukimit