Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

06 – O njerëz! Pendohuni tek Allahu, sepse Ai është Mëshirëplotë – Sulejman Rustemi