Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun.