Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

28. Cila është e kundërta e teuhidit uluhije Shirku i madh – Hoxhë Llokman Arifi