Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Në qoftëse Allahu i’a ka caktuar furnizimin (rrizkun) çdo krijese, atëherë pse ka… – 80.5