Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Këshillë për të rinjtë të nxitohen që kundërpërgjigjen para dijetarëve Muhamed el Xhami