Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Pse dhe si janë formuar medhhebet? A duhet t’i përkasim ndonjërës prej tyre apo jo? – 76.8