Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm