Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

...

A është i rregullt namazi i drekës nëse e falë atë 30 minuta para ikindisë?